Listopad 2009

Sakra!!! :´(

28. listopadu 2009 v 16:13 | Rikki |  Můj deníček
Včera jsem si založila tenhle blog takže jsem dneska přidávala :) chtěla jsem si udělat MENU z profilu, ale vždycky když si to tam nastavím a kliknu na "Uložit," objeví se "Stránka O mně byla oříznuta" a uplně blbě se to menu zpřehází :/ nevíte někdo čím to je?? Nevim co stím...

HELP! Pište do komentářů jestli víte co s tím...

Chrámy

28. listopadu 2009 v 15:23 | Rikki |  Egypt
Chrámy starověkého Egypta vzbuzovaly po celé věky úctu. I v současnosti žasnou návštěvníci nad jejich velkolepostí- jejich velikostí, nádherou a nad detaily reliéfů na stěnách. Aby nebyly zničeny, stavěli Egypťané tyto rozsáhlé stavby z kamene na okraji pouště za hranicí zátopového území Nilu. Ve všech sídlech pochopitelně dosud stojí nejnovější stavby. Většinu chrámů nestavěli faraoni, ale pocházejí z Ptolemaiovského období. Stávalo se, že některé kultovní středisko bylo po celá staletí zasvěceno určitému božstvu, ale samotný chrám byl přestavěn- někdy i vícekrát.

Architektonické kouzlo velkých náboženských staveb nelze přehlédnout, ale pokud chceme zjistit, co se odehrávalo uvnitř, musíme sáhnout k pečlivějšímu zkoumání. Na stěnách chrámů nacházíme nápisy, stejně jako jsou na papyrech zaznamenány chvalozpěvy, modlitby, administrativní záznamy a oběti. Z těchto zdrojů si můžeme vytvořit obrázek o úloze různých kněží a pochopit obřady velekněze, který byl ve velmi důvěrném vztahu s božstvem sídlícím v chrámu.


©Kopíruj pouze se zdrojem!!!!!!!Zajímavosti

28. listopadu 2009 v 15:22 | Rikki
Stěhování sochy Ramesse II.
Faraon Ramesse II. se stěhoval (tedy přesněji jen jeho 11 metrů vysoká a 3200 let stará socha). Ta dosud stála na rušném náměstí v centru Káhiry. Ničilo jí však znečištěné ovzduší, v okolí navíc vyrostly mosty, stanice metra, mešita a další budovy. Sochu významného egyptského panovníka, který vládl 67 let a zemřel roku 1225 př.n.l., si tak nebylo možné ani pořádně prohlédnout.

Objevy v písku
V oáze Charga, která leží 280 km západně od Luxoru v Západoegyptské poušti, pracují draci namísto geodetů-výzkumníků. Oáza se nachází ve vojenské zóně, kde není dost dobře možné jen tak si létat vrtulníkem nebo balónem, proto místní výzkumníci používají draky vybavené dálkově ovladatelnými kamerami.

Tvář krále Tutanchamona
Zahi Hawáss, generální tajemník egyptské Nejvyšší rady pro památky, oznámil výsledky dlouho očekávaného průzkumu nejslavnější mumie světa - faraona Tutanchamona. CT snímky poskytují přesná data pro dosud nejvěrnější rekonstrukci slavného mladého faraóna z Egypta.

Rozluštění záhady egyptských pyramid
Staroegyptské pyramidy. Jeden z divů světa, u kterého již tisíce let postávají užaslí turisté. Už od doby starého Říma si kladou otázky: Jak mohli faraóni něco tak obrovského postavit? A co je k tomu před čtyřmi a půl tisíci lety vedlo? Proč se některé pyramidy tyčí na plošině v Gize uprostřed pouště a jiné stojí desítky kilometrů dále na jih v Abúsíru, Sakkáře a Dahšúru?©Kopíruj pouze se zdrojem!!!!!!!

Řeka Nil

28. listopadu 2009 v 15:19 | Rikki |  Egypt
Jméno Nil pochází z řeckého Neilos, které znamená údolí nebo údolí řeky. Řeka na severu zaplavuje velké území Egyptu a zanechává zde po staletí černé sedimenty. Proto staří Egypťané nazývali řeku Ar nebo Aur - Černá. Řekové a Egypťané předtím dali řece název Kem či Kemi, které lze též přeložit jako černý. Tato "černota" řeky Nil dala základ pro vývoj mnoha civilizací.

Nil je svou délkou 6 671 km druhou nejdelší řekou na světě. Pramení v Burundi jižně od rovníku a teče na sever přes severovýchodní Afriku a nakonec se vlévá do Středozemního moře. Nil má tři hlavní zdrojnice. V Etiopských vysočinách teče voda z Modrého Nilu a Atbary. Hlavní tok Bílého Nilu protéká Viktoriiným jezerem, jezerem Kyoga a Albertovým jezerem. Povodí Nilu je velmi rozsáhlé a zabírá plochu okolo 1/10 celého afrického kontinentu. Toto uzemí zahrnuje konkrétně Tanzanii, Burundi, Rwandy, DR Konga, Keňu, Ugandu, Etiopii, Súdán a Egypt. Odhaduje se, že odvodňuje plochu 3 349 000 km2.

Jméno Nil pochází z řeckého Neilos, které znamená údolí nebo údolí řeky. Řeka na severu zaplavuje velké území Egyptu a zanechává zde po staletí černé sedimenty. Proto staří Egypťané nazývali řeku Ar nebo Aur - Černá. Řekové a Egypťané předtím dali řece název Kem či Kemi, které lze též přeložit jako černý. Tato "černota" řeky Nil dala základ pro vývoj mnoha civilizací. Lidé žijící v okolí řeky vylepšili dovednost a um v obdělávání půdy a byli jedněmi z prvních, kteří využívali pluh a zavlažování.

Nil nikdy nevysychá a dovoluje zemědělsky využívat půdu na svých březích po celý rok. Společně s vyššími teplotami dávají pole úrodu několikrát do roka. Dochází zde však k velkým ztrátám vody v důsledku vypařování.

Vedle základní role v zemědělství hraje Nil také důležitou úlohu v dopravě. Během záplav je řeka v podstatě jedinou dopravní tepnou. Během 20. století však tuto úlohu pomalu přebírá letecká a automobilová doprava. Nová výstavba cest, letišť a železnice jsou dnes hlavními konkurenty Nilu.

Hladina Nilu v Egytpě stoupá v létě. Je to zapříčiněno velkými srážkami v tropických a rovníkových oblastech a hlavně v Etiopské vysočině.
V dubnu začínají povodně v jižním Súdánu. Oblasti Asuánu v Egyptě dosáhne povodeň v červenci. Ta vrcholí v září . Do Káhiry dorazí až v říjnu. Během listopadu a prosince povodeň rychle opadá. Nejnižší hladinu má Nil mezi březnem a květnem. Každoroční záplavy jsou dnes regulovány prostřednictvím Asuánské přehrady.
Celkové množství vody je značné, z Viktoriina jezera vytéká průměrně 23 km3 za rok. Z Albertova jezera je odtok 25 km3 za rok (asi 800m3/s).
Toto velké množství má hlavní zásluhu na relativně stálé hladině vody v průběhu roku. Bílý Nil odevzdá 80% své vody Nilu, 20% se vypaří. Bílý Nil je zásobován vodou z řeky Sobat z Etiopských vysočin a ostatní řeky tečou z oblasti východoafrických příkopových propadlin.
Křivka průtoků Nilu během roku pod Asuánskou přehradou. Na obrázku je vidět i podíl jednotlivých zdrojnic Nilu.Křivka průtoků Nilu (v m3/s) během roku pod Asuánskou přehradou. Na obrázku je vidět i podíl jednotlivých zdrojnic Nilu ↑

Takto Egypťané vyznačovali řeku Nil:


©Kopíruj pouze se zdrojem!!!!!!!

Cleopatra

28. listopadu 2009 v 15:18 | Rikki |  Egypt
O Kleopatře lze říci, že patřila k nejslavnějším postavám starověku. Vlády nad Egyptem se ujala po smrti svého otce roku 51 před n. l. Vládkyní se stala v osmnácti letech. Vynikala nejen krásou, ale i krutostí. V touze po moci nechala usmrtit svého bratra a později i svou sestru.

Podle dějepisců měla mimořádné osobní kouzlo a neskonalou touhu co nejdéle si uchovat mladistvý vzhled. Z toho důvodu se pravidelně koupala v mléce oslic. Krása, půvab a bystrost ji pomohly získat přízeň římského císaře, Gaia Julia Caesara.

Po jeho smrti se stala manželkou dalšího do dějin zapsaného muže. Antonia, s nímž měla tři děti. Půvab prý si uchovala až do své smrti, do 31 před n. letopočtem, kdy ukončila svůj život (dala se uštknout hadem). Stalo se tak po porážce egyptských vojsk a sebevraždě jejího chrabrého manžela. Porážku zavinila svým neústupným chováním, cítila se pokořena a nedokázala se vyrovnat se ztrátou manžela i svého trůnu. Kleopatrou vymřel slavný rod Ptolemaiovců, kteří vládli egyptské říši celých 300 let. Cizí rukou přišly o život všechny její děti.©Kopíruj pouze se zdrojem!!!!!!!

Tutanchamon

28. listopadu 2009 v 15:16 | Rikki |  Egypt
Tutanchamon - hrob faraonova chlapce
Snad žádný z tisícovek dříve objevených hrobů, neobsahoval byť jen malý zlomek toho, co bylo nalezeno v jediné nedotčené hrobce v celých dějinách archeologie. 2 250 předmětů, které tvořily pohřební výbavu mladého faraona, stejně jako jeho sarkovág z masivního zlata, zůstalo uchráněno a zázrakem přežilo zhruba 35 století. Tutanchamonovu hrobku, našel slavný argeolog Howard Carter, který našel sice mnoho jiných hrobek, ale bohužel vkradených, a tak neměli tak úžasnou cenu jako právě Tutanchamonova hrobka.

Faraonovo prokletí
V letech, jež následovala po jeho senzačním objevu, musel Howard Carter vést nejnáročnější bitvu proti velmi rozšířenému názoru o domnělém hrozném prokletí, které se vznášelo nad Tutanchamonovou hrobkou a obecně nad všemi hroby faraonů. Víra, že pro narušitele věčného spánku králů je přichystaná násilná smrt, v těch letech významě sílila a svého vrcholu dosáhla právě v době odhalení Tutanchamonovy hrobky. Neví se zcela jistě, zdali několik smrtí bylo spojeno s nálezem hrobky a kletby, ale několik významných lidí, kteří hrobku objevily, opravdu zemřelo. Jedna smrti po bodnutí hmyzem, který vylétl z hrobky po jejím otevření, nekolik sebevražd a jeden muž, který si zčistajasna zbláznil.

Předměty nalezené v hrobce
V hrobce tohoto velmi význameného, mladého krále, se nalezly zcela výjimečné předměty. Nepoškozené pečetě; velká dřevěná pozlacená truhla, se čtyřmi ochranými božstvy po stranách; zdobený vějíř s péry; zdobený vůz; alabastrové nádoby, které obsahovali faraonovy vnitřnosti; velký, žulový sarkofág a mnohoé dalších...

Plánek hrobky:©Kopíruj pouze se zdrojem!!!!!!!

Egyptské pyramidy

28. listopadu 2009 v 15:13 | Rikki |  Egypt
Jediným dodnes dochovaným divem Egypta jsou pyramidy. Ty jsou také nejstarší ze všech sedmi divů světa.V Gíze jsou tři velké pyramidy. Ta největší byla původně vysoká 147 m. Je zhotovena ze 2,3 miliónů kamenných kvádrů, z nichž každý váží průměrně 2,5 tuny. V době své slávy byly pyramidy pokryty hladkou a lesklou vrstvou vápence.

Práce vyžadovala nasazení asi 100 000 dělníků. Při stavbě velké Chufevovy pyramidy byly kamenné bloky dobývány, dopravovány a usazovány ručně, každý den po dobu 20-ti let. Pyramidy byly stavěné vrstvu po vrstvě, jak byly bloky přisouvány na dřevěných saních po dlouhých rampách, spirálovitě obtáčejících pyramidu. Rampy byly nakonec rozebrány.

S pyramidami se setkáváme pouze v Dolním Egyptě, v okolí staré metropole. Když se dvůr usadil ve Wésetu, vzniklo zde i několik pyramid Rychle se však přešlo k hloubení hrobů ve skalách. Pyramida byla tedy typickým hrobem faraonů Staré říše a měla vždy týž sklon nebo úhel. Jestliže se některá od tohoto typu liší, znamená to, že nebyla úplně dokončena.

Hérodotos tvrdí, že viděl pyramidy se sochou sedícího faraona na vrcholku a podle něho měla takovéto ukončení i Chufevova pyramida. Zdá se však, že Hérodotos vnesl do této otázky zmatek. Nic nenaznačuje, že by byl kdy vrcholek pyramid nesl nějakou sochu. Na některých pyramidách, například na pyramidě Menkauroéově, se zachoval krásný obklad z velkých kamenných bloků. Plinius soudil, a patrně se nemýlil, že jednotlivé vrstvy obkladu tvořily kdysi různobarevné pruhy s pozlaceným blokem na vrcholku. Chodby vedoucí k pohřební komoře mají dokonalé opracování a někdy jsou zaklenuté. Avšak samotné komory, chodby a pohřební chrámy, mají stěny hladké, bez profilace, bez výzdoby a bez maleb. Dokonce ani v pyramidách IV. dynastie neneacházíme žádné hyeroglifické nápisy, byť to byly největší pyramidy z období, kdy se u dvora pěstoval výlučně kult Réa.

Člověk nemusí být odborníkem, aby si uvědomil, jak titánskou práci představovala stavba pyramid.Největší ze všech tří pyramid v Gíze - Chufevova - zaujímá plochu 48 000 metrů čtverečních a je vysoká 146 metrů. Fotografie nedávají správnou představu o obrovitosti této kamenné masy. Je třeba ji vidět, abychom pochopili, proč mezi sedmi divy světa stavěl starověk tyto památky na první místo.


©Kopíruj pouze se zdrojem!!!!!!!

Hyeroglyfy

28. listopadu 2009 v 15:11 | Rikki |  Egypt
Hieroglyfické písmo prošlo velmi rychlým vývojem od prostého obrázku k plnohodnotnému písmu. Impulsem k jeho vzniku byla pravděpodobně potřeba vyjádřit složitější údaje hospodářského, náboženského a správního rázu.

Stále platné písmo
Když chtěli Egypťané zapsat jména cizích panovníků, kteří Egyptu vládli, používali čistě fonetický zápis. Uvedu několik příkladů:

Perský král Kambýsés (525-522 př.n.l.)
(k-m-b-i-c-t)
Alexandr Veliký (332-323 př.n.l.)
(a-l-k-s-i-n-d-r-s)
Ptolemaiovci (305-30 př.n.l.)
(p-t-l-u-m-y-s)


Jednou ze zásad tohoto písma bylo seskupování jednotlivých znaků do imaginárních čtverců, které umožňovaly rychlejší orientaci v textu a zároveň zvyšovaly jeho úhlednost. Hieroglyfické písmo respektovalo zásady co nejnázornějšího ztvárnění postav, zvířat a předmětů. V období Nové říše bylo okolo 800 znaků, ale jejich počet se během času měnil.©Kopíruj pouze se zdrojem!!!!!!!

Čokoláda je nejsladší droga

28. listopadu 2009 v 15:09 | Rikki |  Čokoláda
Existuje jen málo jedinců, kteří této sladké pochoutce ne přišli na chuť. Faktem je, že se dlouhodobě drží na vrcholu žebříčku oblíbených sladkostí a nezdá se, že by b yla její pozice někdy ohrožena. O čem je řeč? Samozřejmě o čokoládě...

...zapomeňte ale na tabulku, kterou si občas zajdete koupit do večerky přes ulici. Je ten nejvyšší čas stát se pravým "čokogurmánem"!

Potravinový výrobek z kakaa, cukru, aj.; tolik říká slovník. Ale takhl e suchopárný popis nejpopulárnější lahůdky může někomu těžko postačit. Daleko poetičtěj ším pojmenováním je Pokrm bohů nebo také Afrodiziakum. Znamená to, že čokoláda má téměř "magické" vlastnosti? Vlastně ano; jak je všeobecně známo, funguje totiž především jako účinné a rychlé antidepresivum, po kterém se cítí lépe každý bez ohledu na věk, pohlaví nebo velikost starostí.

Že čokoládové boby, stejně jako jiné plodiny, bez kterých si dnes neumíme představit náš jídelníček, přivezl z jedné ze svých výprav do Latinské a Střední Amer iky Kryštof Kolumbus, ví asi každý. Boby zpracovávaly v předkolumbovských dobách aztécké a mayské kmeny. Vznikal nápoj v noha podobách, který byl určen především vysoce postaveným kněžím. Tedy něco, co si opravdu nemohl dovolit popíjet každý, jak a kdy se mu zachtělo.Po vypěstování prvních rostlin v Evropě ale nikdo příliš nadšený nebyl - recept na přípravu čokoládového moku zůstal "rodinným tajemstvím" obyvatelů nově objeveného kontinentu. Ovšem v průběhu 16. století se už Evropané (především díky španělskému kolonizátoru Cortezovi) dozvěděli o přípravě čokoládové lahůdky něco víc a kakao se stalo důležitou hospodářskou plodinou, pěstovanou v indických a afrických koloniích.

Zakousněte se do běžného čokoládového zajíčka a do pravé belgické pralinky. Cítíte rozdíl? No samozřejmě. Přesně na tom stavějí nejlepší výrobci, kteří pocházejí ze zemí pro výrobu čokolády tak typických - z Belgie (jak jinak), Francie, Švýcarska, Německa a Rakouska. Kdy a kde byla založena první čokoládovna, se asi nedozvíme, i odborníci na slovo vzatí se nemohou dohodnout na jednotném datu a místě. Tato informace ale není tak důležitá - každého přece především zajímá, kde si může smlsnout na pravé nefalšované pralince či jiném sladkém kousku dnes.

Pokud se vám líbí obyvatelé mořské říše, ochutnejte ty od nejznámější belgické čokoládové značky Guylian. Ta totiž jako první uvedla na trh v šedesátých letech sladké mořské koníky a mušle všech tvarů. Mimochodem, firma také podporuje projekt Mořský koník (Project Seahorse) v londýnské zoo, jehož autoři usilují o záchranu podmořské fauny.

Poznávací značkou další belgické firmy Callebaut, vyrábějící jednu z nejkvalitnějších čokolád, je výrobek Acticoa - čokoláda s velkým obsahem polyfenolů a antioxidantů, které chrání před mnoha nemocemi a infekcemi.

Nelze nejmenovat také světoznámou značku Lindt, založenou ve Švýcarsku roku 1845. Dnes se čokolády se známým logem vyrábějí nejen zde, ale také v Německu, Rakousku, Itálii a USA. Chloubou značky je především řada Excellence, která obsahuje i čokoládu s 99 procenty kakaa.
V neposlední řadě bychom také mohli zmínit značku Neuhas, která kromě vynikajících a na pohled dokonalých pralinek nabízí čokoládu v dózách s populárním detektivem Tintinem. Na velmi vkusných internetových stránkách (www.neuhauschocolate.com) si dokonce může každý zjistit v malém "čokotestu", jaké pralinky se k němu nejvíc hodí.

Sbíhají se vám sliny? Pravé belgické pralinky si můžete odnést třeba z pražského "čokobutiku" Chocolatérie, který sídlí v Kaprově ulici. Vyráběny jsou přírodní cestou z kvalitních a drahých surovin, 100 gramů pralinek stojí kolem 80 Kč. Kromě nich se prodává v obchůdku i domácí nugát nebo pravý vídeňský sachr dort.
Pro věčné romantičky, ale i ro mantiky je jako stvořený Koruna Pralines na Malé Straně. Ceny jsou zde podobné, ale kromě pralinek všeho druhu tu najdete i dózy a krabičky s krásnými retro motivy víl, květin a dam ze začátku 20. století.
Snad by někdo mohl namítnout, že tmavá pochoutka je stejně jen kalorická bomba, po které se nebezpečně rychle přibírá na váze. O pravé a kvalitní čokoládě tohle tvrzení úplně neplatí. Body k dobru si navíc může přičíst i za obsah mnoha významných látek, například theobrominu, který ničí volné radikály, hlavně hořká čokoláda pak posiluje cévní stěny a celkově podporuje funkci oběhového systému. Asi největším kladem je přítomnost endorfinů, který nejenže vysvobozuje od bolestí hlavy, ale také navozuje ten známý euforický pocit štěstí. A to už je důvod si dnes alespoň pár kostiček dopřát.

©Kopíruj pouze se zdrojem!!!!!!!

Druhy čokolád

28. listopadu 2009 v 15:07 | Rikki |  Čokoláda
čisté čokolády - obsahují 35-50% kakaové hmoty, 50-60% cukru, 0,5% kakaa. Aromatizují se vanilínem.
jemné čokolády - obsahují více kakaového másla, 2-10%, do některých druhů se přidávají 2-3% pražených lískových jader nebo mandlí.
dia čokolády - místo cukru obsahují umělé sladidlo (sorbit)
mléčné a smetanové čokolády - přidává se nejméně 12,5% sušeného mléka nebo smetany
kávové čokolády - 3-5% pražené kávy
čokolády s kandovaným ovocem - přidává se 35% kandovaného ovoce (mixovaného nebo vcelku)
čokolády s přídavkem soji - přidává se 10% sojové mouky
čokoládová poleva k máčení různých dezertů - (likérových a fondánových- obsahuje 30% kakaové hmoty).
čokoládové výrobky lité do forem - kočičí jazýčky, mince, berušky, kinder vajíčka

Jiné rozlišení


HOŘKÁ Čokoláda
kakaová hmota, kakaové máslo, cukr, (lecitín, etylvanilín nebo vanilka). Kvalitní čokoláda by měla obsahovat nejméně 50% kakaových součástí. Pokud je to méně, je velmi sladká. Obsah kakaa se pohybuje mezi 35 - 99%
MLÉČNÁ Čokoláda
kakaová hmota, kakaové máslo, cukr, sušené nebo kondenzované mléko, (lecitín, etylvanilín nebo vanilka). Kvalitní čokoláda by měla obsahovat nejméně 30% kakaových součástí, obvykle mezi 14 -25% mléčných součástí. Obsah kakaových součástí mezi 18 - 55 %
BÍLÁ Čokoláda
kakaové máslo, cukr, sušené nebo kondenzované mléko, (lecitín, etylvanilín nebo vanilka). Kvalitní čokoláda by měla obsahovat nejméně 25% kakaového másla, 25% mléčných součástí. Obsah kakaového másla mezi 18 -30%
NÁHRAŽKOVÁ "Čokoláda" (čokoládová pochoutka)
kakaový prášek, rostliný tuk, cukr, (sušené nebo kondenzované mléko), (lecitín, etylvanilín). Tento výrobek toho nemá s čokoládou mnoho společného a nesmí se prodávat pod názvem čokoláda. Neobsahuje žádné kakaové máslo a pouze malé množství kakaového prášku (1 - 10%)
OCHUCENÁ Čokoláda
Hořká, mléčná nebo bílá čokoláda s kávovým, mentolovým, pomerančovým, banánovým, karamelovým, jahodovým či rumovým aroma. Běžná například v Anglii.
PORÉZNÍ Čokoláda
Hořká, mléčná nebo bílá čokoláda s bublinkami vzduchu (lehce praská na jazyku).
Čokoláda bez cukru
Místo cukru obsahuje náhradní sladidla jako aspartam, maltitol nebo fruktózu.
Čokoláda s DODATKY
Obsahuje například oříšky, rozinky, cereálie, želé, sušené ovoce atd.
Plněná Čokoláda
Čokoláda se všemy možnými náplněmi.

©Kopíruj pouze se zdrojem!!!!!!!

18 důvodů proč dát čokoládě přednost před muži

28. listopadu 2009 v 14:56 | Rikki |  Čokoláda
1. Čokoláda se především velmi snadno sežene...
2. Čokoláda uspokojí, i když je měkká.
3. Po čokoládě neotěhotníte.
4. Čokoládě ani vám vlastně vůbec nevadí, když jemně kousnete do oříšků.
5. Můžete ji jist bez problémů i za jízdy autem.
6. Čokoládu můžete vychutnávat i v přítomnosti maminky.
7. Před čokoládou nemusíte nikdy nic předstírat.
8. Čokoládu můžete mít v každou denní i noční hodinu.
9. Čokolády můžete mít tolik, kolik jen chcete.
10. Na čokoládu nejste nikdy příliš mladá ani stará.
11. Čokoláda může ležet na psacím stole, aniž by rozčilovala kolegy.
12. S čokoládou se vám do úst nedostane žádný chlup.
13. Můžete mít tolik druhu čokolády, kolik jen chcete.
14. S čokoládou neprobudíte sousedy.
15. Tabulku čokolády nemusíte mýt, než ji začnete jist.
16. Pojídání čokolády trvá tak dlouho, jak jen chcete.
17. Čokoládě nemusíte stále říkat, jak byla dobrá.
18. U čokolády je velikost lhostejná, protože je skvělá vždycky.

čokolády

©Kopíruj pouze se zdrojem!!!!!!!

Jahůdky

28. listopadu 2009 v 14:54 | Rikki |  Colorfulls

©Kopíruj pouze se zdrojem!!!!!!!

Kostky

28. listopadu 2009 v 14:54 | Rikki |  Colorfulls

Coca Cola

28. listopadu 2009 v 14:53 | Rikki |  Colorfulls

Kachničky

28. listopadu 2009 v 14:51 | Rikki
©Kopíruj pouze se zdrojem!!!!!!!

Converse

28. listopadu 2009 v 14:51 | Rikki |  Colorfulls

©Kopíruj pouze se zdrojem!!!!!!!

Láska

28. listopadu 2009 v 14:50 | Rikki
©Kopíruj pouze se zdrojem!!!!!!!

Gumoví medvídci

28. listopadu 2009 v 14:48 | Rikki |  Colorfulls

Lavičky

28. listopadu 2009 v 14:47 | Rikki |  Colorfulls

Hudba

28. listopadu 2009 v 14:46 | Rikki |  Colorfulls©Kopíruj pouze se zdrojem!!!!!!!