Jak se starat o andulku

6. prosince 2009 v 15:34 | Rikki
Pokud si přejete andulku jako přítulného člena rodiny, měli byste myslet na to, že tento malý, chytrý ptáček pro svůj život z vás také něco vyžaduje. Totiž lásku a společnost, volnost k létání, větve s kůrou na šplhání a na oštipování, hračku ke shazování a také někoho, kdo by ji zase zvedal, a mnoho dalšího. Abyste nebyli nemile překvapeni, je zde několik bodů k zamyšlení:

DESET POMOCNÝCH RAD PŘI VAŠEM ROZHODOVÁNÍ
 1. Andulka se dožívá věku 12-14 let. Jste připraveni vzít na sebe zodpovědnost za ni na tak dlouhou dobu?
 2. Máte trvalé místo na klec?
 3. Jak byste reagovali, kdyby vaše andulka zůstala bojácná a nenaučila se mluvit?
 4. Máte na ni dostatek času?
 5. Kdo si bude s andulkou hrát, zpívat jí a hlavně se o ni starat?
 6. Co s ní uděláte, když odcestujete na prázdniny nebo budete-li muset do nemocnice?
 7. Máte doma ještě jiná domácí zvířata, která by se nemusela s andulkou snášet? Psovi lze vysvětlit, že se ptáčka nesmí dotknout, s kočkou to b´ývá horší.
 8. Chcete andulku darovat svému dítěti? Měli byste na ně přece jen dohlédnout.
 9. Jste si jisti, že nikdo z rodiny není alergický na peří?
 10. Mysleli jste na to, že ptáček bude také něco stát? Zejména tehdy, až bude potřebovat veterinárního lékaře.

Dříve než se vydáte do obchodu se zvířaty nebo k chovateli, poznamenejte si, co všechno byste měli ještě pro andulku pořídit.
 • Směs zrní, pokud možno takového, na které byla andulka dosud zvyklá.
 • Klasy senegálského prosa. Je to pamlsek a zároveň hodnotná strava.
 • Kámen pro ptáky na obrušování zobáku, který obsahuje vápník a všechny látky potřebné ke zpevňování kostí a podporující tvorbu peří.
 • Koupelnička. Je zavěšená do otevřených dvířek klece a musí mít hrubé dno, aby andulka při koupání nepodkluzovala.
 • Živočišné uhlí pro zvířata. V případě, že by v důsledku transportu či změny prostředí objevil průjem, rozhoďte ho trochu do zrní.
 • Jedna nebo dvě přídavné misky k zavěšení na ovoce, zeleninu a naklíčené zrní.
 • Napáječka. Voda se v ní méně zanese než v misce.
 • Hračka. Malé zrcátko a zvoneček k zavěšení na klec, aby se andulka uklidnila po odloučení od svým druhů.
 • Písek pro ptáky na posypání dna klece. Je vhodný z důvodů hygienických i zdravotních.

První hodiny doma
Když podržíte transportku v otevřených dvířkách klece, vaše andulka bude mít jistě hned snahu uniknout ze tmy do světla.

Důležité: Dvířka klece ihned zavřít a odstoupit. V následujících hodinách byste už neměli sahat do klece a měli byste andulce dopřát čas, aby si mohla ze své pozorovatelny v klidu prohlédnout své nové okolí. Zůstaňte ale v místnosti a mluvte na ni. Často opakujte jméno, které jste pro ni vybrali. Uvidíte, že na ně začne brzy reagovat snad pohybem, snad zvukem. Pokud potom sezobne první zrníčka nebo čerstvou stravu, je první šok překonán.

Jak navyknete ptáka na novoty: Andulka si musí na vše nové , a mohou to být jen maličkosti, nejprve zvyknout. Celý den jí můžete marně nabízet kousky ovoce nebo zeleniny, které ještě nezná, než se odhodlá je ochutnat. Například novou lampu byste nejprve měli postavit do velké vzdálenosti od klece a denně ji pak posouvat o kousek blíže, až ji pták pomalu akceptuje jako předmět, patřící do jeho okolí. Děje, které mohou andulku vylekat, jako je například luxování nebo smrkání, doprovázejte klidným hlasem a stále stejnými krátkými větičkami.

OCHOČOVÁNÍ
Když už si andulka zvykla na svůj nový domov a není tak bojácná jako v prvních dnech, když je díky denní péči již o trochu důvěřivější, můžeme ji začínat zvykat na ruku.

První krok: Nějakou dobu nedáváme do klece klas prosa, nýbrž ho denně ve stejnou dobu podáváme andulce z ruky. Zpočátku nebude pravděpodobně důvěřovat a bude se bát přijít k ruce tak blízko, aby na proso dosáhla, po pamlsku bude jen pokukovat. Zůstaňte při tom zcela klidní a potichu na ni mluvte.

Druhý krok: Možná se již následující den pokusí, s nataženým krkem a z největší možné vzálenosti, uzobnout několik zrníček. Stejně tak může tento pokus zůstat i několik dní bezúspěšný. Jednoho dne však andulka sebere všechnu odvahu a pokusí štěstí.
Denně svou nabídku opakujte se stejnou trpělivostí a klidem. Brzy bude andulka vaší ruce důvěřovat stejně jako klasu prosa a brzy, aby na proso lépe dosáhla, se zkusí opřít o váš prst, ale jen jednou nohou, druhá zůstane ještě pro jistotu na bidýlku.

Třetí krok: Neztrácejte trpělivost. Nakonec pták akceptuje celou ruku a to nejen na jídlo, ale zvykne si na ní i jako na místo k sezení a pochopí, že se pomocí ruky dostane z klece ven nebo naopak dovnitř.

TIP: Vždy nabízejte andulce k sezení hřbet ruky. Dlaně se mnoho ptáků bojí.

Čeho byste se měli bezpodmínečně vyvarovat: Pokud to není vyloženě nezbytné, nikdy ptáka nechytáme nebo dokonce nesrážejte za letu! Není pro něj nic horšího než být odchycen takovým způsobem. Může to vést až ke ztrátě již nabité důvěry k vaší ruce.

Létání bez nebezpečí
Nejlépe se andulka učí poznávat své nové okolí, když může hodně a často létat. To jednak posiluje její důvěru k novému životnímu prostoru, jednak to i posiluje její zdravý. Dříve nežli otevřete dvířka klece, zavřete všechna okna i dveře v místnosti a zatáhnout záclony. Pták nerozezná okenní tabulky jako ohraničení prostoru a mohl by plnou silou naletět proti sklu, zranit se nebo se i zabít. Nemáte-li záclony, stáhněte rolety nebo žaluzie a dole nechejte jen asi 20cm velkou škvíru. Pokud je potřeba, tak zapněte světlo. Nezakrytou část okna potom každý den vždy o kousek zvětšujte, pták postupně pochopí sklo jako ohraničení prostoru. Většinou to trvá jen několik dní.

První let
Sedí-li teď pták jako zhypnotizovaný a z vnitřku klece pohlíží na otevřená dvířka a nevrhá se hned na svobodu, není to důvod k obavám. Uvědomte si, že pravděpodobně ještě nikdy v životě nelétal. Hnízdní budka je příliš těsná, ve společné kleci mohl maximálně mávat křídly.

Dopřejte mu čas: Někdy se nemůže odhodlat k letu a nejprve šplhá po kleci. Brzy však touha po létání zvítězí nad strachem a vaše andulka vystartuje ke svému prvnímu letu místností.

Přistávací manévry: S létáním jistě nebudou potíže, přistání může být někdy problematické. jednak to andulka ještě nikdy nedělala, jednak jsou v pokoji neznámé předměty, které jí nahánějí strach. V lepším případě se jí podaří přistát na kleci. Pokud ano, nechte ji, Jestli se ještě pokusí zakroužit nebo dá přednost bezpečí klece.

Takto nalákejte andulku zpět do klece: Pokud přistává na zemi, nasypte jí tam několik zrnek. Andulky rády hledají na zemi potravu. Když vedle ní postavíte po chvíli klec, bude po ní jistě ráda šplhat. Pokud však přistane na lampě, skříni nebo garnýži, bude cesta zpět ke kleci zkouškou odvahy. Čím výše totiž místo je, tím bezpečněji se andulka cítí. Tento pocit jí je dán od přírody, neboť větší rizhledna nabízí větší bezpečí před nepřáteli. A toto útočiště má zase opustit? T stojí sebezapření a chce to svůj čas. Mluvte na ni a pokoušejte se ji lákat na klas prosa. Pokud je všechno marné, dejte jí tam asi po třiceti minutách otevřenou klec, snad vstoupí dovnitř. Pokud ne, zanechejte ji na její rozhledně, návrat do klece se podaří později, mnohdy až následujícího dne.

Bezpodmínečně se vyvarujte: V žádném případě andulku nehoňnte a neplašte žádnými utěrkami apod... To by zničilo pracně nabytou důvěru.

Plán péče

Denně
 • Z písku v kleci lžičkou odstraňte všechny nečistoty a nasypejte trochu čistého písku.
Týdně
 • Dno klece a zásuvku s pískem omyjte teplou vodou a vysušte.
 • Hračky a zvonečky umyjte teplou vodou a vysušte.
 • Vyhoďte zbytky zrní. Všechny nádobky opláchněte, vysušte a čersvě naplňte.
Měsíčně
 • Klec umyjte ve vaně horkou vodou a při tom všechny její části vykartáčujte. Nakonec vysušte a dřevěné části nechte ještě chvíli schnout.
 • Okousané větve v kleci vyměňte za čerstvé, předtím je ale omyjte teplou vodou a vysušte.
Důležité: Na čištění nepoužívejte žádný mycí ani čisticí prostředek. Ty mohou být pro ptáky jedovaté. Voda o teplotě 55°C zcela postačí a není nebezpečná.

VÝŽIVA

Kolik zrní denně?
 • Ráno nasypte do nádobky dvě čajové lžičky pro jednu andulku, pokud má v kleci nádobky dvě, dejte do každé po jedné lžičce.
 • V časné dopoledne a v podvečer odstraňte prázné prázdné slupky od zrní, protože andulka by se nedostala k zrnkům vespodu.
 • Pokud v nádobce zbylo jen pár zrnek, přidejte ještě lžičku, aby andulka ráno nalezla potravu, neboť pořtebuje trvalý přísun enegrie.
Je správné: Aby andulka měla v misce vždy dostatek potravy. Může se stát, že se nějaký den z jakékoliv příčiny nevrátíte domů a v takovém případě bude plná miska požehnáním.

Není správné: Dávat andulce málo zrní, abychom ji ochránili před tloušťkou. Ptáci mají rychlou látkovou výměnu a potřebují jíst často a p malých dávkách. Tlustí jsou jen tehdy, když jsou špatně krmeni, mají málo pohybu nebo nejsou něčím zaměstnáni. Vyhýbejte se stravě, z níž pták zbytečně tloustne, jako například srdíčkům či tyčinkám ze zrní, jež jsou slepeny cukrem nebo medem.
Ovoce a zelenina
Pokud má vaše andulka zůstat dlouho zdravá, mít hezké peří a nebýt tlustá, musíte jí denně nabízet hodně zeleniny a ovoce podle sezóny, pokud možno vždy čerstvé. Z toho, co jí celá rodina, jí dávejte všechno to, co jí prozpívá.

Syrová zelenina: čekanka, zelený hrášek, mladé listy pampelišky, kukuřice, listy mangoldu, mrkev, nestříkaný hlávkový salát, šťovík, listy špenátu, cukety.
Ovoce: čerstvý ananas, jablko, meruňka, banán, hruška, ostružina, jahoda, čerstvé fíky, maliny, třešně, kiwi, mango, mandarinka, meloun, pomeranč, broskev, hroznové víno.

Nevhodné jsou: Všechny druhy kapusty, syrové a zelené brambory, zelené fazole, ošetřený (stříkaný proti škůdcům) hlávkový salát, grapefruit, rebarbora, švestka, citrón, avokádo (podle nejnovějších poznatků amerických vědců může být pro andulky jedovaté).

Co je pro andulku škodlivé?
 • Studená, přímo z lednice podaná strava
 • Shnilé a plesnivé potraviny - i po odstranění špatných částí v nich bují hniloba a plíseň.
 • Strava slaná a kořeněná, případně sůl, koření nebo cukr v čisté podobě.
 • čokoláda a jiné sladkosti
 • Smetana, máslo, sýr, jiný tuk nebo tučné pokrmy
 • alkoholické nápoje a káva
Co je pro andulku zdravé?
 • Jednou denně miska směsi zrní, nejméně dvakrát denně odtranit prázdné slupky.
 • Nejméně jednou denně nabídnout asi 6cm dlouhý kousek klasu prosa
 • Pokud možno dvakrát denně bohatou misku s čerstvým ovocem a zeleninou.
 • Denně malý svazeček čerstvých trav nebo bylin.
 • denně čerstvou vodu
 • trvale mít v kleci brusný kámen.

KDYŽ JE ANDULKA NEMOCNÁ

Poruchy zdraví, které poznáme na pohled
 • Smetné chování, vyhýbání se kontaktu
 • Odmítání potravy
 • Partnera nebo předměty krmí vydáveným zrním. Je možná záměna partnera za náhradní objekt.
 • Obtížné dýchání, časté zívání. Možná díky nedostatku pohybu nebo kvůli otylosti.
 • časté kýchání
 • Pták se nemůže vyprázdnit
 • kašovitý až tekutý trus trvající 1-2 hodiny. Může způsobit příliš studená strava, studená koupel, změna prostředí, samota a smutek.
 • Kulhání, tahání a jedné nohy, visící křídlo. Může jít o lehké oraženiny z úderu nebo nárazu.
 • Ztluštění pod kůží
 • Krvácení z kloaky (řitě), nebo z rány.
 • Neuspořádané peří, trvalé drbání.
 • Houbovité, hnědavé zbytnění zobáku, ozobí nohou.
 • Vypadává hodně peří. Přirozené pelichání.
 • Příliš dlouhá horní čelist. Příliš dlouhé drápy.
Jak můžete pomoci nemocné andulce?
Postarejte se o absolutní klid a rovnoměrné teplo. Nemocná andulka potřebuje samotnou klec a na pití jí dejte vlažný heřmánkový čaj. Často pomůže i osvětlování infračerveným světlem.

Otázky, které vám lékař položí
 • Jak je andulka stará?
 • Kdy jste si poprvé všimli, že andulka není v pořádku?
 • Co vám připadalo zvláštní?
 • Byla už andulka někdy předtím nemocná?
 • Kdo ji léčil a čím?
 • Jakou směs zrní dostává? (nezapoměňte s sebou vzít vzorek)
 • Co dostává na pití?
 • Jaké ovoce a zeleninu snědla?
 • Mohla se dostat k nějakým jedovatým látkám?
 • Jaká zvířátka s ní ještě žijí?


©Kopíruj pouze se zdrojem!!!!!!!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Kdo je lepší?

Pejsek 60% (18)
Kočička 40% (12)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama